เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                                                                                                          ประกาศ จังหวัดตรัง
                                                              เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                                       
                                                                                                      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่