ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นล..

                                 ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (รายวัน)   เงินนอกงบประมาณ   ประเภทเงินบำรุง
                               ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากอบ)   
                              ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)   
                              ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (แพทย์แผนจีน) 
                              ตำแหน่งนักโภชนาการ 
                              ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
                                                             อ่านรายละเอียดที่นี่