ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
                                                          ๑. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท                                                                 
            ​๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท
 . ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน  ๓ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 


อ่านรายละเอียดที่นี่