เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

                                                                                                 ประกาศ จังหวัดตรัง
              เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา
กลุ่มเครื่องมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รายการชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง
​                                                                                      โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
                                                                                             อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่