ป้ายกำกับ ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต

thumb ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต

ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1