ข้อมูลสถิติโรงพยาบาลห้วยยอด

     

ปีงบประมาณ ดูข้อมูล ดาวน์โหลด
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2557
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2559
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2560
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถิติ ประจำปีงบประมาณ 2566